Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas Aleši Čechovi, Náměstí 1593/19A, 692 01 Mikulov (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • město
  • e-mailová adresa
 2. Jméno, příjmení, město a e-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a tyto údaje uchováváme za účelem možnosti informování změn a doplnění na stránkách, pořádání kulturních akcí. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let.
 3. Veškeré Vaše údaje, které nám sdělíte při stažení nebo vygenerování zpěvníků, budou použity pouze pro účely šíření tradice folkloru a písní z Podluží.
 4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailové zprávy na [email protected]
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • Vývojář softwaru Surface Digital s.r.o.
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
 6. Berte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • na přenositelnost údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud
 7. Zabezpečení osobních údajů
  • Pro zabezpečení osobních údajů Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření.
  • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.