Choď, šohajku, choď do roku,
choď, šohajku, choď do roku
až do našeho jarmaku,
až do našeho jarmaku.

Na jarmaku kup střevíce,
na jarmaku kup střevíce,
potom už k nám nechoď více,
potom už k nám nechoď více.

Šak ti bráňá tvoja mamka,
šak ti bráňá tvoja mamka,
nebudu víc tvá frajírka,
nebudu víc tvá frajírka.