Na brecuavském poli šibeničky

/: Na brecuavském
poli šibeničky, :/
/: budú na ně věšat,
budú na ně věšat
dvě sestřičky. :/

/: A když jich pověsá,
viset mosá, :/
/: ani jich mamička,
ani jich tatíček
nevyprosá. :/