Lepší je vínečko nežli voda

Lepší je vínečko nežli voda,
lepší je vínečko nežli voda,
lepší je cérečka nežli vdova,
lepší je cérečka nežli vdova.

Cérečka miluje, nic neríká,
cérečka miluje, nic neríká
a vdova vzpomíná nebožtíka,
a vdova vzpomíná nebožtíka.