Ja, dolina, dolina,
ej, ja, dolina, dolina,
dolina, malovaná dolina.

Ja, že kdo mu malovau,
ja, že kdo ju malovau,
švarné dívča milovau.

Malovau ju Janíček,
malovau ju Janíček,
jeho vraný koníček.