Vysoko zornička,
dobrú noc, Anička.
/: Ešce výšej nebe,
daj aj Pán Bůh tebe. :/

Dobrú noc, dobrú noc,
ale ne každému,
/: len temu dieučátku,
co já chodím za ňú. :/