Znám já dědinečku

Znám já dědinečku
a v ní zelený hájek,
/: je tam moje potěšení,
je tam moje potěšení,
ej, švarný můj šohájek. :/

Mamko, mamičko moja,
ej, o radu vás prosím,
/: chceua bych já za šohájkem,
chceua bych jít za šohájkem,
ej, co ho v srdci nosím. :/

Céro, ceruško moja,
dyt já enom tebja mám,
/: když ty lúbíš šohajíčka,
když ty lúbíš šohajíčka,
vezni ho a doveď k nám. :/