Do dvorečka, do dvora

Do dvorečka, do dvora
smutný mesiac pozérá.
/: Povez, že mně, miuý,
múj holúbek sivý,
co ten mesiac znamená. :/

Ten mesiac má znamenat,
že sa máme ráz nechat.
/: Mesiac smutno svítí,
aj láska odletí,
ked lubosti není. :/