V poštorském háji na samém kraji tri lipky,
poštorští chuapci ty sú šikovní do bitky.

Ked by sa bili, ked by sa bili rukama,
ale sa bijú, ale sa režú nožama.

Ej, Janku, Janku, moje srdénko, nebij sa,
tu máš vínečko, moje srdéčko, napij sa.

Nechci já vínko, moje srdénko, hořké je,
pro tebja miuá, frajírka moja, bitka je.