Zakázali na vojnu sedláčkovi do domu,
sedláček se zastaral, sedňa za stůl zaplakal.

Nemám syna žádného, ani bratra vlastního,
ty, ceruško, nejstarší, di za mňa bojovati.

Já, tatíčku, nepujdu, já bojovat nebudu,
já su srca měkkého, já sa leknu každého.

Nemám syna žádného, ani bratra vlastního,
ty, ceruško, prostřední, di za mňa bojovati.

Já, tatíčku, nepujdu, já bojovat nebudu,
já su srca měkkého, já sa bojím každého.

Poslal pro tu nejmladší, tebe já mám najradši,
poď, ceruško, poď domu, pojeď za mňa na vojnu.