Zkázaua sem kamarádce

Zkázaua sem kamarádce,
že sa budu vydávat,
nech mně dojde s děvčatama
rozmarýnek navázat.
/: Rozmarýn zelený s bilučkú mašličků,
už jich pro nás navázali
muádenci s družičkú. :/

Už mně kúpiu ten můj miuý
dva prsténky ze zuata,
nebyua sem jak su dneskaj
tak šťastná a bohatá.
/: Prstének zuatý je, jak tvoje srdéčko,
přejte vy nám naše štěstí
tatíčku, mamičko. :/