Pásuo dívča páva za horama sama,
/: dojeli k ní tri švarní muádenci,
pojeď, dívča, s nama. :/

Já bych s vama jeua, kam bych páva daua?
/: Zažeň, dívča páva do hajíčka,
poď s nama, Anička. :/