Červené, modré oreší

/: Červené, modré oreší, :/
/: kdo mé srdénko potěší. :/

/: Potěšiu by ho máuokdo, :/
/: zarmútiu by ho ledakdo. :/