Šohaju, šohaju,
vaši ťa hledajú,
že koníčky vrané
/: obroka nemajú. :/

Sečka na opauce,
voděnka v putence,
koníčky u branky,
/: šohaj u galanky. :/