Súnečko sa níží,
večer už sa blíží,
/: kde já budem nocovat. :/
Má miuá sa hněvá,
nocleha mně nedá,
/: že mně bude trucovat. :/

Trucuj, miuá, trucuj,
huavěnkú pokrucuj,
/: šak ty budeš banovat. :/
Až já budu s druhú,
frajírenkú miú
/: u muziky tancovat. :/