Vrť sa, dívča, vrť sa

Vrť sa, dívča, vrť sa,
já sa budu dívat,
/: bude-li to pěkné,
budu k vám chodívat. :/

Já sem sa vrtěua,
ty sas na mňa dívau,
/: bar to byuo pěkné,
tys k nám nechodívau. :/