Kázaua mně máti bíué husky hnáti.
/: Tam hore, po dole k mlynárovej hati. :/

Mlynárka vyběhua s velikú opatú,
/: zahnaua husičku pěknú dubenatú. :/