Za Dunajkem, za tým hájkem

Za Dunajkem, za tým hájkem
puakauo děvčátko švarné,
co měuo očenka černé,
za šohajkem.

Za Dunajkem, za tú vodú,
puakauo děvčátko švarné,
co měuo očenka černé,
za suobodú.