Vínečko jak višňa

Vínečko jak višňa, má miuá šidíš mňa,
/: neošidíš ty mňa, ošidím já tebja. :/

Ošidiu mňa kdosi, lebo já kohosi,
/: leb osa mňa kdosi do vůle naprosí. :/