Zazpívau slavíček v zelenej dubině

Zazpívau slavíček v zelenej dubině,
probudiu Aničku u maměnky v klíně.
Nezavreuo vícej očenka čerňučké,
tiško posúchauo srdenko malučké.

Slavíček dozpívau, odletěu k voděnce.
Povídá Anička tej svojej maměnce:
Až budu veliká, jak je náš Janíček,
budu pěkně zpívat jak mauý slavíček.