Pri červeném víně

Pri červeném víně, ej,
pri červeném víně
na vzdory mej miuej,
na vzdory mej miuej.

Muzika nám hráua, ej,
muzika nám hráua,
do bíuého rána,
do bíuého rána.

Tri sta grošů prepiu, ej,
tri sta grošů prepiu
a ešče svej miuej
na fěrtůšek kúpiu.