Posuali mňa orat,
nedali mně biča,
/: posuali mně dívča
místo poháňača. :/

Strela tvej materi,
jak mně to poháňáš,
/: že koníčky vrané
z brázdy ven vyháňáš. :/

Vje, koníčky, vje, vje,
koně ryzovrané,
/: šak ste sa napásli
v panskej jatelině. :/