Pásuo dívča húsera

Pásua dívča húsera
od rána do večera,
pod tým javorem,
pěkně zeleným,
húsera, húsera.

A ked ho napásuo,
domů ho zahnauo,
průtkem z javora,
rovnú do dvora,
húsera, húsera.