Veseuá je dědina,
kde sa miuá zrodiua,
/: a ešče je veselejší,
kde sa zrodiu najmilejší. :/

Esli ty mňa ráda máš,
prodaj všecko, kde co máš,
/: prodaj pole, vinohrady
a vypuať mňa, miuá, z vojny. :/

Vinohrady neprodám,
ráda vinko popíjám.
/: Dobré vinko ráda piju,
gořalenku nevyleju. :/