Můj koníčku ryzovraný

Můj koníčku ryzovraný,
proč si smutný, neveseuý,
/: či ťa trápí zbroja moja,
lebo šabla ocelová. :/

Mňa netrápí zbroja moja,
ani šabla ocelová,
/: a mňa trápjá tvé ostružky,
co bodajú moje bočky. :/

Větr fučí, větr věje,
kam sa moje muadosť děje?
/: Moja muadosť u císara,
ked sem súžiu za husára. :/