Letěu sokol, zaletěu

/: Letěu sokol, zaletěu, :/
až nad Krakov doletěu.

/: Na krakovský ryneček, :/
sedu na kaméneček.

/: A tak vesele zpívau, :/
až sa Krakov rozléhau.