Co že je to za prekrásné ptáča

Co že je to za prekrásné ptáča,
co po dvore rychtárovém kráčá,
/: škoda ho, že si svoje nožky,
škoda ho, že si svoje nožky,
škoda ho, že si svoje nožky
v kalnej vodě máčá. :/

Ked by byuo to ptáčátko moje,
kúpiu bych mu na čižmičky dvoje,
/: jedny jí, druhé ludom kvůli,
aby nám všecí záviděli,
aby nám všecí záviděli,
že sa máme rádi. :/