Ej, staraly sa mamka má

Ej, staraly sa mamka má,
ej, kde mně domček postavjá.
Na vrbeckém cintoríně,
tam mně pán bůh místo dá.

Ej, tam já budu tiško spát,
ej, muzika mně bude hrát,
šecí moji kamarádi
dojdú mně tam zazpívat.

Na Podluží:

Ej, ešče sa já podívám,
ej, k tym prušánským zahradám,
esli je tam moja miuá,
já si na ňu zavouám.

Ej, ani ju tam nevidím,
ej, ani ju tam neslyším,
s kým sa já dnes, moja miuá,
s kým sa já dnes potěším.