Letěu, letěu roj pres mej miuej dvor, :/
sedeu na okénko, zaťukau na skeuko,
stroj sa miuá stroj, stroj sa miuá stroj.

Strójiua bych sa, máti mně nedá, :/
že si ty chudobný, nejsi ke mně rovný,
di ode dverí, di ode dverí.

Dyž nejsu roven, ostávaj sbohem, :/
pomož si, možeš-li, moja nejmilejší,
já si nemožem, já si nemožem.