Frajír, miuý frajír

Frajír, miuý frajír, kdes včérá večer byu?
Frajírenko moja, u súsedú sem byu.

Frajír, miuý frajír, co ti tam ríkali?
Frajírenko moja, tebja mně haňali.

Frajír, miuý frajír, cos im na to ríkau?
Frajírenko moja, já sem smutný ostau.