Zasadiu sem tri stromečky vrbové

Zasadiu sem tri stromečky vrbové
mojej miuej najmilejší na dvore,
/: ujmú-li sa, budeš miuá šťastlivá,
uvěrím ti, že si panna poctivá. :/

A už ten zelený stromek usychá,
teho si ty, moja miuá, príčina,
/: počkaj, miuá, šak ti pambuh zapuatí,
už sa naša věrná láska nevrátí. :/