Zeleňaj sa, zeleňaj

Zeleňaj sa, zeleňaj, zelená travičko, :/
/: s pánem bohem ostávaj, s pánem bohem ostávaj,
svadební mamičko. :/

Zeleňaj sa, zeleňaj, zelený trávníčku, :/
/: s pánem bohem ostávaj, s pánem bohem ostávaj,
svadební tatíčku :/