Šohaj, šohaj, černooký

Šohaj, šohaj, černooký, nežeň sa ty tyto roky,
tyto roky vojna bude, na co ti tvá žena bude?

Neožením, neožením, žádnej vojny sa nebójím,
dočká na mňa frajírečka, na svojého šohajíčka.