Ked by sa ptali
hodonští páni,
pověz jim miuá,
že mňa tu néni,
že mňa tu néni.

Že mňa tu néni,
ani nebyuo,
že mňa v háječku
drevo zabiuo,
drevo zabiuo.