Za našíma humny,
za našíma humny,
/: ej, zahučaua sova. :/

Došly mně na mysel,
došly mně na mysel,
/: ej, mej mamičky suova. :/

Mej mamičky suova,
mej mamičky suova,
/: ej, miuého tichá reč. :/

Nebanovaua bych,
nebanovaua bych,
/: ej, s miuým vandrovat preč. :/