Husári jedú,
koně si vedú, :/
/: tam pri Šaštíně, na tem kopečku
koně seduajú. :/

Kdo tým koňom pán,
švarný šohaj sám. :/
/: On chceu ošidit švarnú dívčinu,
ošidiu sa sám. :/

Na koňa skočiu
a za Dunaj jeu, :/
/: a svoju miú, švarnú dívčinu
už neviděu. :/