Takú sem já frajírenku dostau

Takú sem já frajírenku dostau, :/
tak jak by ju vymalovau, vypsau.

Černé oči, bíué líčka měua, :/
jako by ich vymalovat chceua.