Išly panny na jahody

Išly panny na jahody
podlá brehu, podlá vody,
ajasa, hojasa, podlá vody.

Natrefily na Janíčka,
na Janíčka prevozníčka,
ajasa, hojasa, prevozníčka.

Ej, Janíčku, prevozníčku
prevez ty nás pres vodičku,
ajasa, hojasa, pres vodičku.

Nemám čaje, nemám vesua,
všecko mně to voda znésua,
ajasa, hojasa, voda znésua.