Na tvrdonskej věži zuatá baňa leží

Na tvrdonskej věži
zuatá baňa leží. :/
Na ní kohút zpívá,
na ní kohút zpívá,
na ní kohút zpívá,
zelené pérí má.

Nezpívaj kohútku,
nerob mně zármutku, :/
šak já ho dosti mám,
šak já ho dosti mám,
šak já ho dosti mám,
ked frajírku nemám.