Na tvrdonskej věži dva hoúbci seďá

Na tvrdonskej věži dvá hoúbci seďá,
ludé jim záviďá,
že sa rádi viďá.

Ludé, milí ludé, nezáviďte teho,
jak je to pěkná věc,
kdo miluje keho.

Milovali sme sa jak hoúbí pára,
kdo nás rozlučuje,
nech ho pán bůh kárá.

Byua láska, byua, byua mezi nama,
jaká už nebude
mezi tisícama.