Gúlauo sa červené jabúčko

Gúlauo sa červené jabúčko,
/: gúlauo sa červené jabúčko,
gúlauo sa široko daleko. :/

Gúlauo sa na dvě na tri strany,
/: gúlauo sa na dvě na tri strany,
z Uher do Čech, také do Moravy. :/