Dobrý večer frajírečko,
dobrý večer frajírečko,
zraniuas mně mé srdéčko,
zraniuas mně mé srdéčko.

Slubovauas lásku věrnú,
slubovalas lásku věrnú,
zajtra budeš vdanú ženú,
zajtra budeš vdanú ženú.

Nehněvaj sa, ty miuý můj,
nehněvaj sa, ty miuý můj,
vrať sa zpátky za zbojníčka,
sám Pánbú ťa tam opatruj.