Ej, ludé sa mně divjá

Ej, ludé sa mně divjá, že já smutný bývám. :/
/: Ťažko nebýt smutný, ťažko nebýt smutný,
frajírečky nemám. :/

Ej, bývau sem veseuý, dyž sem miú mívau, :/
/: pod kalinú bíú, pod kalinú bíú
pěsničky jí zpívau. :/

Ej, zpívau bych já, zpívau, ale nemám kemu. :/
/: Nesmím, miuá chodit, nesmím, miuá chodit
do vašého domu. :/

Ej, zpívau sem já, zpívau, frajírečce miuej. :/
/: Ej, už nezazpívám, ej, už nezazpívám
frajírečce inej. :/