Mikulecké vinohrady šak sú pěkné zelené,
/: potkau sem tam švarné dívča,
měuo líčka červené. :/

Šak si, dívča, šak si švarné, lúbjá sa mně tvé líčka,
/: dojdu dneskaj večer k tobě,
ej, než vyjde hvězdička. :/

Mikulecké vinohrady sú na pěkném kopečku,
/: zazpívau mně švarný šohaj,
ej, na pěknú notečku. :/