Těšičané, Mikulčané

Těšičané, Mikulčané
vrané koně majú, :/
/: dyž jedú přes pole
muziky jim hrajú. :/

Zahrajte nám, muzikanti,
my budem verbovat, :/
/: zkázaly frajírky,
že budú trucovat. :/

Trucujte nám, frajírečky,
budete banovat, :/
/: přespolní děvčata
budeme milovat. :/