Už, nevěsto, svíca svítí

/: Už, nevěsto, svíca svítí, :/
/: vijú družky věnce z kvítí. :/

/: Věnec z kvítí červeného, :/
/: z rozmarýnu zeleného. :/

/: Z rozmarýnu zeleného :/
/: pro šohajka upřímného. :/