V Mikulčicích v dolním konci

V Mikulčicích v dolním konci
kalinečka květe.
Ten můj miuý, premilený,
daleko ve světě.
/: Na vraném koni jede,
šablenku pri boku,
čekaj na mňa, moja miuá,
čekaj mňa po roku. :/

A když přešeu rok aj druhý,
kalinečka zvjadua,
a tá naša věrná láska,
ej, už nám zapadua.
/: Pri Dunaji je cesta
ceuá zkrvavená,
na ní leží muj šohájek
huava porúbaná. :/