Odešeu mně miuý
dúle rovinečkú,
/: zaváza srdéčko
hedvábnú šňúrečkú. :/

Dědinečko moja,
už ťa mlhy kryjú,
/: zanechau mňa miuý
samú zarmúcenú. :/

Vrať sa, miuý, vrať sa
v našu dědinečku,
/: ej, dojdi potěšit
svoju frajírečku. :/