Ej, vije, vije, koně vrané,
pojedeme na zelené,
ej, na zelené.

Ej, za dědinú na rovině
sú tam kvítka v jatelině,
ej, v jatelině.

Ej, pojeď, dívča, pojeď se mnú,
natrhám ti kytku pěknú,
ej, kytku pěknú.

Ej, kytku pěknú, ceú bíú,
potěš, šohaj, svoju miú,
svoju miú.