Šohajci vínečka popili

Šohajci vínečka popili,
vínečka bíuého divokého,
a potem sa spouem pobili.
Zabili Janka, Janíčka, Janka
černookého, hodného.

A ked došua k němu jeho mamka,
rukama nad huavú zauomiua,
už sem smutná svojého Janka
už sem ztratiua, už sem ztratiua,
synáčka mého, švarného.

A ked došeu k němu tatíček,
huavu svoju skloniu a zapuakau:
už je zabitý můj Janíček!
Kemu's nás, synku, kemu's nás synku,
kemu zanechau, zanechau!